Tudományos Diákkör (TDK)

Tudományos Diákkör (TDK)

FELHÍVÁS

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
2022/23. tanév őszi
Intézményi Tudományos/Művészeti Diákköri Konferencia részvételre

 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Tehetség Tanácsa a 2022/23. tanév őszi félévére meghirdeti az Intézményi Tudományos/Művészeti Diákköri Konferenciáját.

A konferenciára várjuk a MATE hallgatók és a középiskolás diákok jelentkezését, akik tanulmányaik folytatása mellett olyan diáktudományos vagy művészeti tevékenységet folytatnak, amely az intézmény profiljához illik, önképzési céllal valósul meg és azt a hallgató/diák színvonalas pályamunkaként/pályaműként (továbbiakban pályamunka) elkészíti, majd az Intézményi Tudományos/Művészeti Diákköri Konferencián bemutatja.

A részvételre jogosultak köre: a MATE bármely campusán, képzési helyén felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő, nappali vagy levelező munkarendű, állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozású, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, vagy MATE oktató/kutató által témavezetett, középfokú oktatási intézményben tanuló diák.

Fontos határidők:

Jelentkezés kezdete: 2022. szeptember 19. (hétfő)
Jelentkezési határidő: 2022. október 5. (szerda) 24 óra (CET)
Pályamunka és összefoglaló (rezümé) leadása: 2022. október 26. (szerda) 24 óra (CET)
Tudományos Diákköri Konferencia időpontja: 2022. november 23. (szerda)

A konferencia szekciók kialakítása a beérkezett pályamunkák függvénye. Egy szekció legalább 6 pályamunkával alakítható ki. Amennyiben egy tématerületen nem érkezik be minimum 6 pályamunka, multidiszciplináris szekció alakítható ki. A hallgatók lehetőség szerint a képzési helyük szerinti campuson kialakított szekciókban mutathatják be pályamunkájukat. A konferencia az aktuális járványügyi és intézményi előírások függvényében, annak betartásával kerül megrendezésre személyes jelenléttel, indokolt esetben online. Ha a pályamunka bírálatánál jelentős véleménykülönbség adódik (az adható pontszámok 20%-a, vagy annál nagyobb pontkülönbség), a szervező intézet TDK Bizottsága harmadik bírálót kérhet fel, vagy a szekció bizottság elnökének kompetenciájába utalhatja a döntést. A konferencián a dolgozat bemutatására 15 perc + 10 perc vita áll rendelkezésre. A konferencia szekcióit a campus TDT elnökök és az intézeti TDT elnökök/felelősök közösen szervezik.

A konferenciával kapcsolatos részletes tájékoztató, a jelentkezési és feltöltési felület, valamint az összefoglaló (rezümé) és a pályamunka formai követelményei megtekinthetőek a MATE e-learning „MATE Tudományos DiákKör 2022/2023 tanév” kurzusban. Amennyiben érdeklődik a TDK Konferencia iránt, kérjük jelentkezzen be a kurzusba!

Közvetlen link: https://elearning.uni-mate.hu/course/view.php?id=20470

A konferenciára a teljes MATE-n egységes nevezési felületen lehet jelentkezni. A jelentkezés kizárólag elektronikus módon valósul meg. Jelentkezési űrlap elérhető a „MATE Tudományos DiákKör 2022/2023 tanév” e-learning kurzusban.

További információ kérhető az intézeti TDT elnököktől, vagy a campusok TDT elnökeitől. (elérhetőségük a MATE honlap Hallgatói élet/Tudományos Diákkör menüpontjában és az e-learning kurzusban)

Gödöllő, 2022. szeptember 15.

Prof. Dr. Mézes Miklós MATE Tehetség Tanács elnök

 

A tavaszi Tudományos Diákköri Konferencia eredményei (2022. április 13.)

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem tavaszi Tudományos Diákköri Konferenciája 2022. április 13-án zajlott valamennyi Campuson. A keszthelyi Georgikon Campus és a Kaposvári Campus idén közösen szervezte a konferenciát kaposvári helyszínnel. Az Agrár- és Közgazdaságtudományi Szekcióba 10 hallgató nyújtotta be pályamunkáját, ebből 9 került bemutatásra. A bíráló bizottság egy-egy I, II., III. helyezést, valamint két MATE különdíjat ítélt oda.

A bíráló bizottság az Agrár- és Közgazdaságtudományi Szekcióban bemutatott valamennyi pályamunkát továbbjutásra javasolta a 2023-ban megrendezésre kerülő 36. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Az Agrártudományi Szekció helyszíne a MATE Kaposvári Campusa lesz.

A Georgikon és a Kaposvári Campus Tudományos Diákköri Tanácsai nevében szeretnénk megköszönni a témavezetők áldozatos munkáját, a szekció bizottságának, valamint a pályamunkák bírálatát elvégző kollégáknak a munkáját, és köszönet illeti mindazokat, akik a konferencia szervezéséhez a segítségükkel hozzájárultak.

A Tudományos Diákköri Konferencián résztvevő hallgatóknak és konzulenseiknek szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk!

I. helyezés

SZÁM DOROTTYA (Georgikon Campus)

Pályamunka címe: Botrytis cinerea extracelluláris fehérjék hálózatelméleti vizsgálata
Témavezető: Dr. Takács András Péter egyetemi docens, Dr. Pogány Miklós, tudományos főmunkatárs

II. helyezés

PETŐ LILLA (Kaposvári Campus)

Pályamunka címe: Zárttéri alternatív tartásban elhelyezett különböző genotípusú tojótyúkok fészkelési szokásainak vizsgálata videórendszer segítségével
Témavezető: Dr. Farkas Tamás Péter egyetemi adjunktus, Prof. Dr. Sütő Zoltán professor emeritus

III. helyezés

ERŐS ANGÉLA EDIT (Kaposvári Campus)

Pályamű címe: Különböző tartásmódok hatásának vizsgálata tojóhibridek és tisztavérű tyúkvonalak kültakarójára
Témavezető: Dr. Farkas Tamás Péter egyetemi adjunktus, Dr. Szász Sándor egyetemi docens

MATE különdíj

MUSINCKI DOMINIKA (Kaposvári Campus)

Pályamű címe: Különböző genotípusú tojótyúkok viselkedési mintázatainak vizsgálata kaparóteret és műanyag rácspadozatot tartalmazó fülkés tartásmódban
Témavezető: Dr. Farkas Tamás Péter egyetemi adjunktus

TURNAI/LENGYEL ZSÓFIA (Kaposvári Campus)

Pályamű címe: Turizmustámogatások elérésének hatása a kapcsolódó szolgáltatásfejlesztésre – térségi vizsgálat
Témavezető: Horváthné Dr. Kovács Bernadett egyetemi docens

 

Keszthely, 2022. április 14.

Dr. Kovács Szilvia
egyetemi docens
CTDKT elnök, Georgikon

Dr. Halas Veronika
egyetemi docens
CTDKT elnök, Kaposvár

 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Kaposvári Campus és Georgikon Campus
Tudományos Diákköri Konferencia

2022. április 13.

 

9.00 óra - MATE Kaposvári Campus és a Georgikon Campus Tudományos Diákköri Konferencia szekcióinak megnyitója

helyszín: MATE Kaposvári Campus Előadói tömb 3. előadó

Köszöntőt mond: Prof. Dr. Sütő Zoltán, professor emeritus, a MATE Tehetségtanács TDK Munkabizottságának elnöke

A Campus megnyitót követően a szekciók az alábbi termekben kerülnek megtartásra:

Agrár- és Közgazdaságtudományi szekció: MATE Kaposvári Campus Előadói tömb 1. előadó
Neveléstudományi I. szekció: MATE Kaposvári Campus Előadói tömb 2. előadó
Neveléstudományi II. szekció: MATE Kaposvári Campus Előadói tömb 3. előadó

A TDK előadások hossza minden szekcióban max. 15 perc, melyet kb. 10 perc vita követ.

Eredményhirdetés, a szekciók zárása a szekcióelőadásokat követően, a szekciótermekben.

 

Tisztelettel meghívjuk a
MATE Kaposvári Campus és Georgikon Campus Tudományos Diákköri szekcióiba!

A program ingyenes, nyilvános, nem regisztrációhoz kötött.
A konferencia részvételre a rendezvény időpontjában érvényes intézményi járványügyi szabályozás érvényes. A rendezvényen hang és képfelvétel készülhet, mely az intézményi gyakorlat szerint nyilvánosságra kerül!

A MATE Tudományos Diákköri Konferencia további szekcióinak programját megtalálja a MATE honlapján: https://www.uni-mate.hu/tudom%C3%A1nyos-di%C3%A1kk%C3%B6r

 

Tudományos Diákköri Konferencia eredményei a Georgikon Campuson (2021. november 24.)

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciája 2021. november 24-én zajlott valamennyi campuson. A Georgikon Campus Agrártudományi Szekciójába 10 hallgató nyújtotta be pályamunkáját. A bíráló bizottság egy-egy I, II., III. helyezést, két MATE különdíjat ítélt oda, valamint a Georgikon Alapítvány TDK díját és a Georgikon Campus Főigazgatóságának különdíját. Mindezeken túl a BioTomal vállalat ajánlott fel egy különdíjat az általa legjobbnak ítélt pályamunka készítőjének.

A bíráló bizottság az Agrártudományi Szekcióban indult valamennyi hallgatót javasolt benyújtott pályamunkájuk és előadásaik alapján a 2023-ban megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre.

A Campus Tudományos Diákköri Tanács nevében szeretnénk megköszönni a témavezetők áldozatos munkáját, a szekció bizottságának, valamint a pályamunkák bírálatát elvégző kollégáknak a munkáját, és köszönet illeti mindazokat, akik a konferencia szervezéséhez a segítségükkel hozzájárultak.

A Tudományos Diákköri Konferencián résztvevő hallgatóknak és konzulenseiknek szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk!

I. helyezés

SZÁM DOROTTYA

Pályamunka címe: Furmint szőlőn nevelt Botrytis cinerea extracelluláris fehérjemintázatának proteomikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Takács András Péter egyetemi docens, Dr. Pogány Miklós, c. egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs

II. helyezés

BÓDI BIANKA

Pályamunka címe: Fehér cirok tartalmú tápok vizsgálata a tojótyúkok takarmányozásában

Témavezető: Dr. Pál László egyetemi docens

III. helyezés

CZIBOR ESZTER

Pályamunka címe: Szalmabor: töppesztési eljárások összehasonlítása Merlot szőlőfajtán

Témavezető: Dr. Kovács Barnabás egyetemi tanársegéd

MATE különdíj

DEZSŐ DÁNIEL

Pályamunka címe: A burgonya alternatív és herbicides gyomszabályozási technológiáinak vizsgálata

Témavezető: Dr. Pásztor György egyetemi adjunktus

MOLNÁR ANNA

Pályamunka címe: Generációváltás a magyar mezőgazdaságban

Témavezető: Dr. Bali Lóránt egyetemi docens

Georgikon Alapítvány TDK díj:

SZÁM DOROTTYA

Pályamunka címe: Furmint szőlőn nevelt Botrytis cinerea extracelluláris fehérjemintázatának proteomikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Takács András Péter egyetemi docens, Dr. Pogány Miklós, c. egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs

Georgikon Campus különdíj:

TÓTH ARIEL

Pályamunka címe: A szélsőséges vízellátás hatása csemegekukorica állományban

Témavezető: Dr. Simon-Gáspár Brigitta egyetemi adjunktus

BioTomal vállalat különdíja:

CZIBOR ESZTER

Pályamunka címe: Szalmabor: töppesztési eljárások összehasonlítása Merlot szőlőfajtán

Témavezető: Dr. Kovács Barnabás egyetemi tanársegéd

 

Keszthely, 2021. november 25.

Dr. Kovács Szilvia
egyetemi docens
CTDKT elnök

 

 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Georgikon Campus

Tudományos Diákköri konferencia

2021. november 24.

AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

program

9.00 óra Megnyitó

Köszöntőt mond:

 • Prof. Dr. Gyuricza Csaba rektor, MATE
 • Dr. Rózsa László campus főigazgató, MATE Georgikon Campus
 • Prof. Dr. Kazinczi Gabriella Márta szekciózsűri elnök

Helyszín: MATE Georgikon Campus, D épület Konferenciaterem (Keszthely)

SZEKCIÓ ZSŰRI:

Elnök:

Dr. Kazinczi Gabriella Márta egyetemi tanár, MATE Növényvédelmi Intézet, Növényvédelmi Tanszék

Tagok:

Dr. Polgár J. Péter egyetemi docens, MATE Állattenyésztési Tudományok Intézet, Állatnemesítési Tanszék

Veszelka Mihály egyetemi adjunktus, MATE Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet, Fenntartható Turizmus Tanszék

Dr. Lepossa Anita egyetemi docens, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Agronómia Tanszék

Titkár:

Simon Szabina Ph.D. hallgató, MATE Környezettudományi Intézet, Környezeti Fenntarthatóság Tanszék

 

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI ELŐADÁSOK:

BÓDI BIANKA – állattenyésztő mérnök szak, MSc nappali 4. félév

Pályamunka címe: Fehér cirok tartalmú tápok vizsgálata a tojótyúkok takarmányozásában

Témavezető: Dr. Pál László egyetemi docens, MATE Georgikon Campus, Élettani és Takarmányozástani Intézet, Takarmányozástani és Takarmányozásélettani Tanszék

CZIBOR ESZTER – szőlész-borász mérnök szak, BSc nappali 7. félév

Pályamunka címe: Szalmabor: töppesztési eljárások összehasonlítása Merlot szőlőfajtán

Témavezető: Dr. Kovács Barnabás egyetemi tanársegéd, MATE Georgikon Campus, Szőlészeti és Borászati Intézet, Borászati Tanszék

DEZSŐ DÁNIEL – agrármérnök szak, OA nappali 9. félév

Pályamunka címe: A burgonya alternatív és herbicides gyomszabályozási technológiáinak vizsgálata

Témavezető: Dr. Pásztor György egyetemi adjunktus, MATE Georgikon Campus, Növényvédelmi Intézet, Növényvédelmi Tanszék

ERDŐS ZSUZSANNA BENIGNA – vidékfejlesztési agrármérnök szak, MSc nappali 4. félév

Pályamunka címe: Egy rurális térség négy magyarországi járásának település szintű összehasonlító vizsgálata a magyar - osztrák - szlovén hármas határ mentén

Témavezető: Dr. Bali Lóránt egyetemi docens, MATE Georgikon Campus, Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet, Fenntartható Turizmus Tanszék

KÁDÁR KITTI – növényorvos szak, MSc nappali 2. félév

Pályamunka címe: Napraforgó vetőmag csírázáskori betegségeinek vizsgálata

Témavezető: Dr. Takács András Péter egyetemi docens, MATE Georgikon Campus, Növényvédelmi Intézet, Növényvédelmi Tanszék

KIRÁLY LÁSZLÓ KRISTÓF – növényorvos szak, MSc nappali 2. félév

Pályamunka címe: Talajművelési rendszerek hatásának vizsgálata facélia és őszi árpa kultúrákban

Témavezető: Dr. Tóth Zoltán egyetemi docens, MATE Georgikon Campus, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Agronómia Tanszék

MOLNÁR ANNA – vidékfejlesztési agrármérnök szak, BSc nappali 7. félév

Pályamunka címe: Generációváltás a magyar mezőgazdaságban

Témavezető: Dr. Bali Lóránt egyetemi docens, MATE Georgikon Campus, Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet, Fenntartható Turizmus Tanszék

SÓLYOM LAURA – mezőgazdasági mérnök szak, BSc nappali 7. félév

Pályamunka címe: Víztelítettségi hiány vizsgálatok kukoricában

Témavezető: Szaszkóné Dr. Decsi Kincső egyetemi adjunktus, MATE Georgikon Campus, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Növényélettan és Növényökológia Tanszék

SZÁM DOROTTYA – növényorvos szak, MSc nappali 3. félév

Pályamunka címe: Furmint szőlőn nevelt Botrytis cinerea extracelluláris fehérjemintázatának proteomikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Takács András Péter egyetemi docens, MATE Georgikon Campus, Növényvédelmi Intézet, Növényvédelmi Tanszék, Dr. Pogány Miklós, c. egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs, Agrártudományi Kutatóközpont, Növényvédelmi Intézet

TÓTH ARIEL – környezetgazdálkodási agrármérnök szak, MSc nappali 3. félév

Pályamunka címe: A szélsőséges vízellátás hatása csemegekukorica állományban

Témavezető: Dr. Simon-Gáspár Brigitta egyetemi adjunktus, MATE Georgikon Campus, Környezettudományi Intézet, Környezeti Fenntarthatóság Tanszék

 

Eredményhirdetés, a szekció zárása (a szekcióelőadásokat követően, a szekció teremben)

A Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi szekciójába tisztelettel és szeretettel látjuk!

A program ingyenes, nyilvános, nem regisztrációhoz kötött. A konferencia részvételre a rendezvény időpontjában érvényes intézményi járványügyi szabályozás érvényes! A rendezvényen hang és képfelvétel készülhet, mely az intézményi gyakorlat szerint nyilvánosságra kerül!

A MATE Tudományos Diákköri Konferencia további szekcióinak programját megtalálja a MATE honlapján: https://www.uni-mate.hu/tudom%C3%A1nyos-di%C3%A1kk%C3%B6r

 

35. OTDK Agrártudományi Szekció Budapest, 2021. március 29-31.

 

Az idei évben a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekciójának az Állatorvostudományi Egyetem adott otthont. A konferenciát a járványügyi helyzetre való tekintettel online formában rendezte meg a szervező intézmény.
A Georgikont 14 hallgató és 17 oktató, zsűritag képviselte. Hallgatóink 1 első, 3 második és 3 különdíjjal térhettek haza.
Szívből gratulálunk a rendezvényen részt vevő valamennyi hallgatónak és témavezetőiknek, továbbá köszönjük a zsűritagok odaadó munkáját!

I. helyezés

Kókay Luca: Elsőborjas és többször ellett holstein-fríz tehenek termelésének és az anyagcseréjüket jellemző főbb paramétereinek összehasonlító vizsgálata. (Állattenyésztési Tagozat)
Témavezető: Dr. Husvéth Ferenc professor emeritus

II. helyezés

Tóth Ariel: Fűz és nyár avar lebontásának vizsgálata avarzsákos módszerrel. (Környezetgazdálkodási Tagozat B)
Témavezető: Dr. Kucserka Tamás egyetemi docens és Simon Brigitta tanszéki mérnök

Molnár Jázmin Tícia: Fehérjecsökkentett tápok etetésének hatása broiler csirkék termelési paramétereire, testösszetételére és nitrogén forgalmára. (Takarmányozástani Tagozat)
Témavezető: Dr. Dublecz Károly egyetemi tanár

Svajda Petra: Különböző kezelések hatása a természetvédelmi szempontból fontos növényfajokra a nyirádi Sár-állón. (Természetvédelmi Növénytani Tagozat)
Témavezető: Dr. Bódis Judit egyetemi docens

Különdíj

Slezák Dorottya: A szőlő könnyezési nedve, mint lehetséges tápanyag ellátottsági szint becslési forrása. (Kertészeti Tagozat B)
Témavezető: Dr. Kocsis László egyetemi tanár

Lábadi Vivien: A tájhasználat története és a felhagyás következményei a nyirádi Sár-állón. (Természetvédelmi Növénytani Tagozat)
Témavezető: Dr. Bódis Judit egyetemi docens

Kozma-Bognár Kristóf: Az eltérő vízellátás hatása a szója (Glycine max L.) levélterületének és termésmennyiségének alakulására (Környezetgazdálkodási Tagozat)
Témavezetők: Dr. Anda Angéla egyetemi tanár, Dr. Simon-Gáspár Brigitta tanársegéd

 

Tudományos Diákköri Konferencia a Georgikon Campuson (2020. november 25.)

A Szent István Egyetem 2020. évi Tudományos Diákköri Konferenciája november 25-én zajlott valamennyi campuson. Az őszi TDK keretében a Georgikon karon 9 hallgató mutatta be pályamunkáját az Agrártudományi Szekcióban. A dolgozatokat Természetvédelmi és növénytudományi, valamint Környezet- és Gazdaságtudományi tagozatokba soroltuk. A benyújtott pályamunkák többsége megfelelt a kívánalmaknak. A Tudományos Diákköri Konferencián két I., egy II. és egy III., valamint egy különdíj került kiadásra. A két I. helyezést elért hallgató a pontszámaik alapján Rektori és Dékáni különdíjban részesült. A bíráló bizottságok 7 bemutatott dolgozatot és az előadó hallgatót javasoltak a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre. A 2020-as év kihívásokkal teli év volt az élet valamennyi területén beleértve a tudományos Diákköri Tevékenységet is. A járványhelyzet jelentősen gátolta a tervezett kísérletes kutatómunkák elvégzését. Mindezek alapján kiemelt köszönet illeti a pályamunkákat benyújtó hallgatókat és a fáradságot nem ismerő konzulenseiket, hogy ezek a dolgozatok a konferenciánkon bemutatásra kerülhettek. Köszönetünket szeretném kifejezni azon kollégák felé, akik önzetlenül vállalták a dolgozatok bírálatát, valamint részt vettek a zsűrik munkájában és lehetővé tették a TDK zavartalan lebonyolítását.

Szívből gratulálunk a rendezvényen részt vevő valamennyi hallgatónak és témavezetőiknek!

 

Rektori Különdíj

 • Horváth Melitta: A feketefenyő telepítéssel érintett területek növényzeti változásai a Keszthelyi-hegységben légifotók alapján (1959-2016).Konzulensek: Dr. Bódis Judit, Dr. Bauer Norbert

Dékáni Különdíj

 • Dr. Teknős László: A katasztrófavédelem fenntartható fejlődést támogató feladatainak elemzése.
  Konzulens: Dr. Anda Angéla

I. helyezés

 • Horváth Melitta: A feketefenyő telepítéssel érintett területek növényzeti változásai a Keszthelyi-hegységben légifotók alapján (1959-2016).
  Konzulensek: Dr. Bódis Judit, Dr. Bauer Norbert
 • Dr. Teknős László: A katasztrófavédelem fenntartható fejlődést támogató feladatainak elemzése.
  Konzulens: Dr. Anda Angéla

II. helyezés

 • Svajda Petra: Különböző kezelések hatása a természetvédelmi szempontból fontos növényfajokra a nyirádi Sár-állón.
  Konzulens: Dr. Bódis Judit

III. helyezés

 • Lábadi Vivien: A tájhasználat története és a felhagyás következményei a nyirádi Sár-állón
  Konzulens: Dr. Bódis Judit

Különdíj

 • Lórántfy Kolos: Egy kemenesalji település, Mesteri tájhasználat története és természetvédelmi vonatkozásai.
  Konzulensek: Dr. Bódis Judit, Dr. Varga Anna

 

Keszthely 2020. december 13.

 

Dr. Takács András Péter ETDT elnök

 

A program a hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik NTP-HHTDK- 20-0009 támogatása keretében valósul meg.