Állattenyésztő mérnöki

Navigációs menü

Állattenyésztő mérnöki

Utolsó frissítés: 2022 november 29.

Szakkoordinátor: Dr. Polgár J. Péter egyetemi docens
Tel.: (+36) 83/545-106, e-mail: polgar.jozsef.peter[at]uni-mate.hu
Képzésért felelős intézet: Állattenyésztési tudományok Intézet
Szakfelelős: Dr. Áprily Szilvia

További információ:
MATE Georgikon Campus
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.,
Telefon: (83) 545-190
E-mail: felveteli.georgikon[at]uni-mate.hu

Prezentáció a képzésről

A képzési időtartama és formája:

6+1 félév, nappali tagozatÁllattenyésztő mérnök (BSc) szak képzési célja:

Az agrártudományok területen olyan szakemberek képzése, akik az állattenyésztés műveléséhez szükséges általános műveltséggel és szakmai intelligenciával, idegen nyelvi kommunikációs készséggel, széleskörű természettudományi, agrárműszaki, élelmiszergazdasági és általános mezőgazdasági technológiai ismeretekkel, valamint az állattudomány (állattenyésztés) területén speciális elméleti és gyakorlati képzettséggel rendelkeznek. Ennek birtokában képesek az állati termékelőállítás termelési, elsődleges feldolgozási, értékesítési folyamatainak tervezésére, irányítására, szervezésére, önálló gazdálkodásra, egyéni és társas vállalkozások működtetésére. Elméleti és gyakorlati felkészültségük alapján részt vehetnek szakirányú továbbképzésekben, és alkalmasak arra, hogy tanulmányaikat az alapszakra épülő mesterképzésben (MSc) folytassák.

A képzés sajátosságai:

Az állattenyésztő mérnöki szak a mezőgazdasági képzési ág szakjaként általános, áttekintő ismereteket nyújt az agrártermelés teljes vertikumáról, de kiemelten foglalkozik az állattenyésztési ágazat speciális ismeretanyagával. A képzés során a hallgatók általános gyakorlati ismereteket szereznek az agrártermelés teljes vertikumára vonatkozóan, ezen belül készségszinten kell elsajátítaniuk a fontosabb állattartással kapcsolatos műveleteket.

A szakmaspecifikus ismeretek között - növénytudományi, gazdaság- és szervezéstudományi, élelemiszertudományi ismeretek mellett - kerülnek részletes ismertetésre a fontosabb gazdasági állatfajok tenyésztésével, tartásával és takarmányozásával kapcsolatos tudnivalók.

Az új körülményekhez való alkalmazkodás, a versenyképesség fenntartása miatt a munkaerőpiacon egyre erőteljesebb igény mutatkozik az önálló gazdálkodásra, innovatív gondolkodásra képes gyakorlatorientált állattenyésztő szakemberek iránt. A nagyüzemek állattenyésztési ágazataiból, telepeiből létrejövő kis- és középvállalkozások eredményes működtetéséhez ugyancsak jól képzett, új típusú szakemberekre van szükség. Az állattenyésztő mérnöki szakképzettség további hasznosítási területe a jövőben az alapanyagtermelést körülvevő „agrobiznisz”. Az állati eredetű termékek kereskedelmével, felvásárlásával foglalkozó vállalatok, az állattenyésztési és állategészségügyi szolgáltatásokat, eszközöket, takarmányt forgalmazó, közvetítő cégek mellett további munkaerőpiaci lehetőséget jelent a feldolgozóipar, a szakigazgatás, a biztosítási üzletág.